1

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Od dnia 07.11.2022 roku mieszkańcy Gminy Gorzyce mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 000, 00 zł brutto.

Urząd Gminy Gorzyce wyznaczył termin składania wniosków do dnia 10.11.2022 r., ze względu na konieczność oszacowania ilości potrzeb gospodarstw domowych na węgiel kamienny i podjęcie działań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.

Informujemy również, że termin składania wniosków o zakup preferencyjnego węgla został przedłużony do dnia 18.11.2022 r.