PIENIĄDZE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanym naborem w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2022 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”;
  3. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach „Podejmowania działalności gospodarczej”;
  4. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Zaleszany 19.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Zaleszany

2. Zaleszany 19.12.2022 r.
godz. 10:30
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Zaklików

3. Zaleszany 20.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Gorzyce

4. Zaleszany 20.12.2022 r.
godz. 10:30
Biuro zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 3/5, 37-415 Zaleszany)Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Radomyśl nad Sanem

5. Nowa Dęba 22.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Baranów Sandomierski

6. Pysznica 22.12.2022 r.
godz. 9:00
Sala Narad w Urzędzie Gminy w Pysznicy
(ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica) 

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Pysznica

7. Bojanów 22.12.2022 r.
godz. 11:00
Sala Obrad w Urzędzie Gminy w Bojanowie
(ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów) 

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Bojanów

8. Nowa Dęba 23.12.2022 r.
godz. 9:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba) 

Spotkanie dla podmiotów z terenu

 Gminy Grębów

9. Nowa Dęba 23.12.2022 r.
godz. 10:30
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba) 

Spotkanie dla podmiotów z terenu

Gminy Nowa Dęba

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Źródło: Lasowiacka Grupa Działania