OGŁOSZENIE O SPOTKANIACH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów:

  1. Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce,
  2. Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 13:00 w Remizie OSP Gorzyce.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Gorzyce, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce