OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ DO SPRAW ZIT MOF TARNOBRZEG

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, ogłaszają nabór kandydatów na członków Rady Doradczej ZIT MOF Tarnobrzeg (Rada Doradcza ZIT).

Celem działania Rady Doradczej ZIT będzie zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii ZIT MOF Tarnobrzeg. Rada Doradcza będzie pełniła funkcję konsultacyjno–opiniodawczą dla Związku ZIT MOF Tarnobrzeg w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT MOF Tarnobrzeg.

Zachęcamy podmioty i organizacje działające na terenie MOF Tarnobrzeg do zgłaszania swojego akcesu do Rady Doradczej ZIT.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 25.01.2023 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Rady Doradczej ZIT na adres Urzędu Miasta Tarnobrzega, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem ,,Rada Doradcza ZIT” lub e-mailem (w formie skanu z oryginału lub pdf opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres: s.tomala@um.tarnobrzeg.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Komitet Sterujący ZIT MOF Tarnobrzeg. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady Doradczej zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 15 81 81 265, 236 lub e -mail: s.tomala@um.tarnobrzeg.pl

Załączniki:
– Ogłoszenie o naborze do Rady Doradczej ZIT MOF Tarnobrzeg (116 KB PDF)
– Formularz zgłoszeniowy do Rady Doradczej ZIT MOF Tarnobrzeg (465 KB PDF, 21 KB DOCX)
– Regulamin określający procedurę wyboru oraz zakres działania Rady ZIT MOF Tarnobrzeg (531 KB PDF)