OBWIESZCZENIE PREZYDENTA STALOWEJ WOLI

Obwieszczenie Prezydenta Stalowej Woli PP.6733.15.2022.MM o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce wraz z infrastrukturą techniczną, oświetleniem i piłkochwytami, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej” na terenie obejmującym część działki ewid. Nr 2465 oraz działkę nr 2459/6 położonym w obrębie 0002 Gorzyce, na rzecz Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.

Do pobrania:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli PP.6733.15.2022.MM. 53KB. pdf