OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03—734 Warszawa, na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przepustów oraz na usługi wodne dla zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – Prace projektowe” na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów – powiat tarnobrzeski, Padew Narodowa – powiat mielecki, Zaleszany – powiat stalowowolski oraz m. Stalowa Wola i m. Tarnobrzeg.

Załącznik:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (PDF 253 KB)