NABÓR WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Informacja o wznowieniu naboru wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Informujemy, że uprawnieni Mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. a są zainteresowani jego zakupem po cenach preferencyjnych tj. 2.000,00 zł za tonę, proszeni są o składanie wniosków:

  • bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce w godzinach 7.30 – 15.30;
  • lub przesyłając go za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres,
  • lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Przypomniany również, że Mieszkańcy, którzy złożyli w 2022 roku wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. nie muszą ich ponownie składać.

Wnioskodawcy proszeni są o oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności oraz odbioru węgla ze składu.

Kontakt odbywa się zgodnie z kolejnością składania wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz dostępnością odpowiedniego sortymentu węgla na składzie.

Załącznik:
– Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (479 KB PDF, 54 KB DOC)