LXVII SESJA RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 27 września 2023 r. o godz. 14.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce w zakresie rozszerzenia ulicy Juliana Tuwima w obrębie geodezyjnym Gorzyce;
  2) w sprawie rozpatrzenia wniosku;
  3) w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
  4) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
  5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  6) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.