LXII SESJA RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 31 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym Protokole nr XLVII/22 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 r.-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  2) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  4) w sprawie nadania nazwy Świerkowa ulicy położonej w miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce;
  5) w sprawie przekazania petycji według właściwości;
  6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  7) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.