LVI SESJA RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
  2) w sprawie ustalenia Regulaminu placu targowego w Gorzycach;
  3) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok.
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie obrad.