GMINA GORZYCE ROZPOCZYNA SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO

Gmina Gorzyce od dnia 22.09.2023 r. rozpoczyna sprzedaż węgla kamiennego dostępnego „od ręki”, który pochodzi z polskich kopalni węgla kamiennego i posiada certyfikaty jakości.

Sprzedaż będzie realizowana na wniosek mieszkańca prowadzącego gospodarstwo domowe. Wzór wniosku o zakup paliwa stałego – węgla kamiennego oraz oświadczenie dostępne będą wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzycach oraz elektronicznej na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski można złożyć:

  • w Urzędzie Gminy w Gorzycach ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzycach w Biurze Obsługi Interesanta,
  • przesyłając go za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski, będą przyjmowane i realizowane w Urzędzie Gminy Gorzyce według kolejności wpływu do wyczerpania sortymentu węgla.

Cena paliwa stałego – węgla kamiennego; 1.550,00 zł za 1 Mg węgla

Ilość paliwa stałego – węgla kamiennego:

  • Groszek II Wesoła (KWK Mysłowice – Wesoła) – 7,5 Mg (tony)
  • Orzech (KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit) – 50,5 Mg (tony)

Cena węgla nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego (do uzgodnienia ze składem węglowym).

Węgiel znajduję się na terenie składu węglowego w Trześni ul. Gorzycka 101, 39-432 Gorzyce.

Gmina podpisała umowę na dystrybucje paliwa stałego – węgla kamiennego z firmą;
– Wojciech Kułaga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Truck Serwis, Trześń, ul. Gorzycka 101, 39-432 Gorzyce.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 8362075 wew. 22

Załączniki:
– Wniosek o zakup paliwa stałego – węgla kamiennego dla gospodarstw domowych (485 KB PDF, 51 KB DOC)
– Oświadczenie o zwolnieniu z akcyzy (384 KB PDF, 15 KB DOCX)
– Procedura postępowania w sprawie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych (225 KB PDF, 18 KB DOCX)