GDZIE GŁOSOWAĆ W GMINIE GORZYCE?

Obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Informacje dot. wyborów są opublikowane na BIP  – http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=153&grp=14