DZIEŃ SENIORA WE WRZAWACH

Seniorzy z Wrzaw uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w Domu Kultury.
Spotkanie dla seniorów organizowane jest od kilku lat. Przygotowują go organizacje działające na terenie miejscowości m.in. stowarzyszenia „Razem dla Wrzaw” i Producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś”, pracownicy Domu Kultury wraz z sołtysem i radą sołecką. – Organizując tego typu wydarzenia, chcemy aby starsi ludzie nie zamykali się w domach, a spędzali czas w towarzystwie. Zależy nam, aby nie wycofywali się z życia społecznego, a w pełni w nim uczestniczyli – podkreślała Alicja Wydra, radna rady gminy Gorzyce, współorganizatorka spotkania.
Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji seniorów, po niej wszyscy przemaszerowali do Domu Kultury. Tu na seniorów czekało moc atrakcji. Występ artystyczny przygotowały panie ze stowarzyszenia „Razem dla Wrzaw”, były drobne upominki oraz okolicznościowe adresy.
Życzenia seniorom w imieniu wójta gminy Gorzyce oraz swoim złożyła zastępca Lucyna Matyka – życzę wszystkim seniorom dobrej zabawy, a przede wszystkim pogody ducha i wszelkiej radości. W spotkaniu uczestniczył starosta Jerzy Sudoł oraz radni powiatowi i gminni z Wrzaw.
Wydarzenie zwieńczyła wspólna biesiada.
Dzień Seniora współfinansowany był z Funduszu Sołeckiego miejscowości Wrzawy oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Fot. Małgorzata Jonaszek-Dul

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */