1

DOŻYNKI W GORZYCACH

Uroczystości dożynkowe w Gorzycach rozpoczęła msza święta, którą odprawił proboszcz ks. dr Mariusz Kozłowski.

Wśród zaproszonych gości był Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Tradycyjnie po mszy świętej delegacje dożynkowe ruszyły w objazd po miejscowości.