ANKIETA WS. STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety.


https://forms.office.com/r/3FZdwgibaL – ankieta aktywna będzie przez 2 tygodnie.