AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Aktualne dane o programie „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Gorzyce.

Liczba złożonych wniosków – 175
Lista zawartych umów – 146

Kwota wypłaconych dotacji – 1 287 150,39 zł