rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  26 stycznia 2018 r. o godz. 12.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLIX  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
2)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce;
4)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner