Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

harmonogram wywozu nieczystościHarmonogram wywozu odpadów w miesiącach kwiecień - grudzień 2021 roku.

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W MIESIĄCACH KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROKU

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

GORZYCE

MIESIĄC

Odpady zmieszane

Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół

KWIECIEŃ

8, 22

20

16, 30

-

Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach

MAJ

6, 20

18

14, 28

-

CZERWIEC

2, 17

15

11, 25

29

LIPIEC

1, 15, 29

13

9, 23

-

SIERPIEŃ

12, 26

10

6, 20

-

WRZESIEŃ

9, 23

14

3, 17

29

PAŹDZIERNIK

7, 21

13

1, 15, 29

-

LISTOPAD

18

10

19

-

GRUDZIEŃ

16

8

17

28

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Gorzyce znajdują się:
- na parkingu obok Starego Cmentarza
- obok placu zabaw na Przybyłowie przy ul. Chopina

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

TRZEŚŃ
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 1, 15 ,29 13 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 13, 27 11 7, 21 -
CZERWIEC 10, 24 8 4, 18 29
LIPIEC 8, 22 6 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 5, 19 3 13, 27 -
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 5 8, 22 -
LISTOPAD 22 3 12 -
GRUDZIEŃ 20 1 9 27

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Trześń znajdują się:
- na parkingu obok Starego Cmentarza
- obok stadionu przy ul. Błonie

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Zalesie Gorzyckie
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane (papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 1, 15 ,29 13 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 13, 27 11 7, 21 -
CZERWIEC 10, 24 8 4, 18 29
LIPIEC 8, 22 6 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 5, 19 3 13, 27 -
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 5 8, 22 -
LISTOPAD 22 3 12 -
GRUDZIEŃ 20 1 9 27

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Zalesie Gorzyckie znajduje się:
- naprzeciwko Świetlicy

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Wrzawy
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 6 ,19 14 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 4, 17, 31 12 14, 28 -
CZERWIEC 14, 28 9 11, 25 29
LIPIEC 12, 26 7 9, 23 -
SIERPIEŃ 9, 23 4 6, 20 -
WRZESIEŃ 6, 20 7 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 4, 18 12 1, 15, 29 -
LISTOPAD 8 4 19 -
GRUDZIEŃ 6 2 17 29

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Wrzawy znajdują się:
- na parkingu obok cmentarza
- obok placu rekreacyjnego – Kawęczyn

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Pączek Gorzycki
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 6 ,19 14 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 4, 17, 31 12 14, 28 -
CZERWIEC 14, 28 9 11, 25 29
LIPIEC 12, 26 7 9, 23 -
SIERPIEŃ 9, 23 4 6, 20 -
WRZESIEŃ 6, 20 7 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 4, 18 12 1, 15, 29 -
LISTOPAD 8 4 19 -
GRUDZIEŃ 6 2 17

29

 

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Pączek Gorzycki znajduje się:
- obok nieczynnego sklepu

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Furmany
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 28 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 26 7, 21 -
CZERWIEC 1, 16, 30 23 4, 18 29
LIPIEC 14, 28 21 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 11, 25 18 13, 27 -
WRZESIEŃ 8, 22 21 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 6, 20 27 8, 22 -
LISTOPAD 17 25 12 -
GRUDZIEŃ 15 23 9 30

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Furmany znajduje się:
- na placu Ochotniczej Straży Pożarnej  

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Zabrody
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 28 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 26 7, 21 -
CZERWIEC 1, 16, 30 23 4, 18 29
LIPIEC 14, 28 21 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 11, 25 18 13, 27 -
WRZESIEŃ 8, 22 21 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 6, 20 27 8, 22 -
LISTOPAD 17 25 12 -
GRUDZIEŃ 15 23 9 30

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół dla mieszkańców z miejscowości Zabrody znajduje się:
- na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Furmanach

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Orliska
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 28 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 26 14, 28 -
CZERWIEC 1, 16, 30 23 11, 25 29
LIPIEC 14, 28 21 9, 23 -
SIERPIEŃ 11, 25 18 6, 20 -
WRZESIEŃ 8, 22 21 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 6, 20 27 1, 15, 29 -
LISTOPAD 17 25 19 -
GRUDZIEŃ 15 23 17 29

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Orliska znajdują się:
- na parkingu obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Orliskach

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Motycze Poduchowne
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 7, 21 14 16, 30 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 5, 19 12 14, 28 -
CZERWIEC 1, 16, 30 9 11, 25 29
LIPIEC 14, 28 7 9, 23 -
SIERPIEŃ 11, 25 4 6, 20 -
WRZESIEŃ 8, 22 7 3, 17 29
PAŹDZIERNIK 6, 20 12 1, 15, 29 -
LISTOPAD 17 4 19 -
GRUDZIEŃ 15 2 17 29

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontener na zimny popiół w miejscowości Motycze Poduchowne znajduje się:
- obok sklepu

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

WYWÓZ

Z MIEJSCOWOŚCI

Sokolniki
MIESIĄC Odpady zmieszane

Odpady

segregowane

(papier, plastik, szkło, metale)

Odpady biodegradowalne (bio)

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny

Zimny popiół
KWIECIEŃ 12, 26 27 9, 23 - Popiół gromadzimy
w workach
i oddajemy do kontenerów usytuowanych na terenie gminy lub oddajemy na PSZOK przy
ul. Wrzawskiej 9 w Gorzycach
MAJ 10, 24 25 7, 21 -
CZERWIEC 7, 21 22 4, 18 29
LIPIEC 5, 19 20 2, 16, 30 -
SIERPIEŃ 2, 16, 30 17 13, 27 -
WRZESIEŃ 13, 27 15 10, 24 28
PAŹDZIERNIK 11, 25 19 8, 22 -
LISTOPAD 15 24 12 -
GRUDZIEŃ 13 22 9 30

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30  

Kontenery na zimny popiół w miejscowości Sokolniki  znajdują się:
- parking koło szkoły
- zajezdnia przy ul. Górki

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – BLOKI

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów  
ODPADY KOMUNALNE Dwa razy w tygodniu Odpady prosimy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników przeznaczonych na poszczególne odpady
SUROWCE WTÓRNE –               MAKULATURA,PLASTIK, SZKŁO, METALE Raz w tygodniu
ODPADY BIODEGRADOWALNE – ODPADY KUCHENNE Raz w tygodniu
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

29 czerwca

29 września

28 grudnia

Odpady te można na bieżąco oddawać do PSZOK’u
ODPADY WIELOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

29 czerwca

29 września

28 grudnia

Odpady rozbiórkowe i budowalne należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

 

Załączniki:

- harmonogram wywozu odpadów - Gorzyce

- harmonogram wywozu odpadów - Trześń

- harmonogram wywozu odpadów - Zalesie Gorzyckie

- harmonogram wywozu odpadów - Wrzawy

- harmonogram wywozu odpadów - Pączek Gorzycki

- harmonogram wywozu odpadów - Furmany

- harmonogram wywozu odpadów - Zabrody

- harmonogram wywozu odpadów - Orliska

- harmonogram wywozu odpadów - Motycze Paduchowne

- harmonogram wywozu odpadów - Sokolniki

- harmonogram wywozu odpadów - Gorzyce (osiedle)

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.