1

RACJONALNIE KORZYSTAJMY Z WODY

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz utrzymującymi się wysokimi temperaturami, Zakład Gospodarki Komunalnej apeluje do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody i niezużywania jej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów.