1

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Aktualne dane o programie „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Gorzyce.

Liczba złożonych wniosków – 162
Lista zawartych umów – 140

Kwota wypłaconych dotacji – 1 365 726,34 zł