Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Petycje
Liczba odwiedzin kategorii: 1352
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870). Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2018-07-06


Załączniki:
 1. Petycja w przedmiocie wstrzymania budowy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach przy ulicy Wrzawskiej 9.
 2. Odpowiedź na petycję z dnia 25.06.2018 r. w przedmiocie wstrzymania budowy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach przy ulicy Wrzawskiej 9.
 3. Petycja z dnia 8.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Odpowiedź na petycje z dnia 8.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy-możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 6. Odpowiedź na petycję z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
 7. Petycja z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wybudowania placu do Street Workoutu
 8. Odpowiedź na petycje z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wybudowania placu do Street Workoutu
 9. Petycja z dnia 23.08.2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

  Ilość odwiedzin: 2056567